Om

Våra småttingar förtjänar det allra bästa. Läs om leksaker, presenter och tips kring barn. Vi vänder oss till alla som är eller drömmer om att bli föräldrar.

 

att bli förälder

Lek, aktivitet och fantasi är alla viktiga ingredienser i vår barndom. Genom att kunna umgås med andra barn, hitta intressen som passar och på sikt skapa sig en egen föreställningsvärld är en viktig del av uppväxten. Forma dina barn genom att ge dem alla de förutsättningar som finns för en otroligt spännande barndom.

Under livets tidiga skeden gäller det att lära barn om form och saker som finns i deras omgivning. Efter att de lärt sig detta kommer det öppna nya dörrar för ytterligare lärande. När de sedan blir äldre kommer de att kunna ställa mer utmanande frågor kring sin företeelse och på så sätt finna sin plats här i världen.

Genom att svara på frågorna och ge dem rätt verktyg till att forma dem gör du dem redo för vad som är nästa steg. Såhär fortsätter det sedan ända till de flyger ur hemmet. Självklart så tar ju skolan vid när det kommer till viktiga bildningsfrågor. men det tar inte ifrån dig ditt bildningsansvar både tidigt och senare i livet.

Vi vill kunna fokusera på små barn och ge dig alla välbehövliga tips kring lek och fantasi när det kommer till de allra minsta barnen. Ta dig in i vår värld, läs, bidra och bli upplyst! Välkommen!